ما که هستیم و رسالت‌مان چیست

درباره مدرسه تابستانه بلاک‌چین ایران (IBSS)

مدرسه تابستانه بلاکچین ایران (IBSS)، اولین مدرسه تابستانه رسمی بلاکچین در ایران است که با همکاری آزمایشگاه بلاکچین شریف و شرکت آریاهمراه سامانه برگزار می‌شود. این مدرسه تابستانه با مأموریت «آموزش صفر تا صد بلاکچین به صورت حرفه‌ای به کسب‌وکارها» شکل گرفته و به صورت سالانه برگزار می‌شود.

شبکه‌سازی

مدرسه بلاک‌چین ایران سعی می‌کند تمامی فعالان حوزه بلاک‌چین ایران را دور هم جمع کند. این مدرسه محل مناسبی جهت شبکه‌سازی و آشنایی تیم‌ها و افراد با یک‌دیگر و ارائه چالش‌ها و ایده‌ها است.

یادگیری کسب‌وکار

در مدرسه بلاک‌چین ایران با کسب‌وکارهای بلاک‌چینی آشنا می‌شویم. درباره مدل کسب‌وکارهای آن‌ها بحث و ملزمات راه‌اندازی یک کسب‌وکار بلاک‌چینی در ایران و خارج از کشور بحث می‌شود.

توسعه مهارت فنی

مدرسان و منتورهای دوره تابستانه از خبرگان و مجریان پروژه‌های بلاک‌چین در ایران و خارج از کشور هستند. یکی از رسالت‌های مدرسه توسعه مهارت‌های فنی شرکت‌کنندگان برای توسعه پروژه‌های بلاک‌چینی است.

تیم مدرسه تابستانه بلاک‌چین ایران

برگزارکنندگان