به مدرسه بلاکچین ایران خوش آمدید!

یک تیم قوی پشتتون!
دکتر محمدعلی مداح‌علی
مدیرعامل آزمایشگاه بلاک‌چین شریف و هیئت علمی برق دانشگاه شریف
حنظله اکبری نودهی
مدیر داخلی آزمایشگاه بلاک‌چین شریف
مهدی دارابی
مدرس و منتور
مهیار دانش‌پژوه
مدرس و منتور
احمدرضا بدیهی
مدرس و منتور
طیبه جهانی‌نژاد
مدرس و منتور
مهسا باستان‌خواه
مدرس و منتور
محمدرضا صانعیان
مدرس و منتور
مهدی بخشی
مدرس و منتور
زینب‌ خانی
مدرس و منتور
امیر ضیاء‌شهابی
مدرس و منتور
پانته‌آ کریمی
مدرس و منتور
آرمان ملاخانی
مدرس و منتور
سینا هاشمی
مدرس و منتور