سرهنگ علی‌محمد رجبی

/ معاون تشخیص و پیشگیری از جرایم پلیس فتا